جستجو
     
 
 
 
   
فلسفه دین و نبوت > علت گرایش جوانان به فرهنگ غرب و تقلید از آن 1529
نسخه چاپی ارسال برای دیگران نظرات شما  
   
   
 

گرایش به فرهنگ غربی و فساد عوامل متعددی دارد از جمله:
1- وجود گرایش های نیرومندی همچون غریزه جنسی كه فرد را به سوی محصولات وفرآورده های سکسی غربی می كشاند. فرهنگ غربی با مؤلّفه اباحی گری برای این قشر، جذابیت های زیادی دارد. البته طبع انسان ها به سمت افسار گسیختگی و رفع محدودیت ونبود مانع برای انجام کارهای خوشایند و دلخواه گرایش دارد؛ مگرکسی که از تربیت صحیح دینی برخوردار شود.

2- استفاده غربی ها از عوامل. ابزارها و سرمایه های عظیم و به کارگیری تکنیک ها و شیوه های فریبنده در سطحی بسیار گسترده.

3- ناآگاهی بسیاری از جوانان از اهداف و توطئه های دشمنان و نا دانسته پیروی نمودن از آنان.
4- ضعف بینش صحیح اسلامی در برخی از عناصر نقش آفرین در صحنه تفکر اجتماعی (مانند برخی از دانشگاهیان و اهل فرهنگ...).

5- به کار نگرفتن درست و کامل اصول و تعالیم اسلام در عرصه فرهنگ و بینش اجتماعی.

6- عدم آشنایی بسیاری از خانواده ها با اصول تربیت اسلامی.
7- غرب زدگی: «غرب زدگی» و تقلید كوركورانه از مظاهر تمدّن غرب، سابقه ای طولانی داشته و در میان جوانان كشورهای جهان سوم ـ از جمله كشورهای اسلامی ـ نیز رواج دارد. این پدیده شوم، علل متعددی دارد. نتایج تحقیقاتی كه در این زمینه انجام شده، نشان می دهد كه هر چه احساس بی هویتی اجتماعی جوانان نسبت به نظام اجتماعی و ارزش های حاكم در جامعه بیشتر شود، احساس تعلق هویت اجتماعی آنان نسبت به الگوهای شناختی و ارزشی رفتاری و نمادی حاكم بر گروه های غربی بیشتر می گردد. بر این اساس در ایران نظام اجتماعی، زمینه های لازم برای كسب هویت اجتماعی جوانان را بر اساس ارزش های نظام و انقلاب اسلامی ـ از طریق فرایندهای اصولی و مبنایی جامعه پذیری ـ فراهم نكرده است. از همین رو، گرایش های ارزشی و شناختی رفتاری و نمادی جوانان، متناسب با اهداف نظام و انقلاب اسلامی نیست. از طرف دیگر، الگوها و ارزش های فرهنگ غربی به وفور در دسترس جوانان قرار گرفته و نظام های غربی، به تناسب نیازهای جوانان، برای آنها الگوسازی كرده و نظام اجتماعی خودمان نیز به تبلیغ آنها پرداخته است! این امر باعث شده كه احساس هویت اجتماعی جوانان، متناسب با الگوهای غربی شكل گیرد و ویژگی های شناختی و ارزشی رفتاری و نمادی آنها نیز مبتنی بر همان الگوها جلوه گر شود.

عوامل غرب زدگی:
بعضی از عواملی كه زمینه های این روند را فراهم می كنند و به آن شدت می بخشند، عبارت است از:
1- مظاهر زیبا و دلفریب حیات مادی غرب كه از سویی برآیند رشد تكنولوژی و از دیگر سو، محصول غارت و به كارگیری سرمایه های كشورهای عقب مانده و ضعیف است
2- عملکرد نادرست برخی از مسلمانان ومدعیان فرهنگ اسلامی.
3- به فراموشی سپردن منابع و ذخایر غنی و ارزشمند فرهنگی، اخلاقی، علمی و مادی خود.
4- افتادن در دام هواها و تمایلات نفسانی كه در جهان غرب برآمدنی تر و با فرهنگ آن متناسب تر است.

مقابله با غرب زدگی:
در ارزیابی نهایی، حركت های موجود برای مبازره اصولی و ریشه ای با پدیده غرب گرایی كافی نیست، ولی هرگز نباید انتظار داشت كه حتی با كامل ترین برنامه ها بتوان به طور كلی ریشة این گونه گرایش ها را خشكاند؛ زیرا انسان ها بر اساس امیال و خواست های متفاوتی كه دارند و نیز متناسب با محیطی كه در آن رشد كرده اند و اندیشه های گوناگونی كه ذهنشان با آنها خو كرده است، گرایش های متفاوتی دارند. بنابر این، با آنكه تا حدی می توان كارنامه مبارزه با این پدیده را مثبت ارزیابی كرد، پرونده این گونه گرایش ها همواره باز است و حركت های موجود، یا هر حركت دیگری، می تواند آن را محدود سازد و بسیاری از جوانان را از خطر سوط در پرتگاه تباهی رب برهاند، اما تا زمانی که غرب باقی است وجاذبه های واقعی وحقیقی اسلام، به صورت مقبول برای جوانان آشکار نشود، نمی توان به طور كلی از خطر انحراف برخی جوانان جلوگیری کرد. از این رو اثبات عملی کارآمدی نظام اسلامی در تمامی زمینه ها و تأمین خواسته های قانونی جوانان می تواند بهترین راه پیشگیری و درمان در مقابل بحران غرب زدگی باشد.

 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران
(my.tahoor.com) اقدام نمایید.
   
 
 
 
منابع:
 
 
  فلسفه دین و نبوت
 
 
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز  
  صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | مبانی اعلام  
  انبیاء | 14 معصوم | فقها و اصولین | فلاسفه | مورخین | محدثین | مفسرین | عرفا | ادبا و شعرا | زمامداری | دیگر دانشمندان | دیگر شخصیت ها
کتاب شناسی | متکلمین | فرقه ها و مکاتب فکری | اقوام، قبایل و طوایف | مکان ها | حوادث تاریخی